Регистърът е в процес на актуализация на данните в съответствие с Наредба № 2 от 23 март 2017 г. за професионалната правоспособност и квалификация на спортно педагогическите кадри (обн., ДВ, бр. 29 от 07.04.2017 г.)

Регистър на спортно-педагогическите кадри

Резултати от търсене по "шахмат" изчисти

Търсене:
записи от 21 до 40 (от общо 50) филтър по статус:
 
Организация
Спорт
Име
Месторабота
Нас. място
Длъжност
Образование
Специалност
Действащ
21 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Илия Кръстев Величков СДРУЖЕНИЕ ШАХМАТЕН КЛУБ "МИХАИЛ ТАЛ" гр. Червен бряг треньор средно специално учител начална педагогика да
22 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Илиян Лъчезаров Попов ШАХМАТЕН КЛУБ ЦСКА гр. София треньор средно треньор по шахмат да
23 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Илиян Димитров Младенов СПОРТЕН КЛУБ ПО ШАХМАТ СПАРТАК ПЛЕВЕН XXI гр. Плевен треньор висше треньор по шахмат да
24 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Илияна Лазова Полендакова ШАХМАТЕН КЛУБ - ПЛОВДИВ гр. Пловдив треньор висше треньор по шахмат да
25 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Калина Велчева Галунова ШАХМАТЕН КЛУБ АСЕНЕВЦИ гр. Велико Търново треньор висше магистър по история да
26 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Константин Ангелов Стоянов ВАРНЕНСКИ ШАХМАТЕН КЛУБ ГЕОРГИ ДАСКАЛОВ гр. Варна треньор висше треньор по шахмат да
27 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Красен Василев Николов ШАХМАТЕН КЛУБ ВАРНА гр. Варна треньор висше Треньор по шахмат да
28 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Лозана Несторова Петрова БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 гр. София треньор висше треньор по шахмат да
29 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Магдалена Николова Маждракова ШАХМАТЕН КЛУБ ИНТЕЛЕКТИ гр. Каварна треньор висше Треньор по шахмат да
30 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Маргарита Боянова Войска СПОРТЕН КЛУБ ПО ШАХМАТ ЛОКОМОТИВ - ПЛОВДИВ гр. Пловдив треньор висше икономист да
31 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Марин Манолов Василев ШАХМАТЕН КЛУБ ЦСКА гр. София треньор висше треньор по шахмат да
32 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Марин Владимиров Атанасов ШАХ КЛУБ ВИКТОРИ БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград треньор средно специално треньор по шахмат да
33 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Неделчо Иванов Чепаринов СПОРТЕН КЛУБ ПО ШАХМАТ АСЕНОВЕЦ 2006 гр. Асеновград треньор средно специално машинист на електрически локомотиви да
34 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Николай Георгиев Ставрев БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 гр. София треньор висше треньор по шахмат да
35 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Петранка Николова Драганова ШАХМАТЕН КЛУБ КАЗАНЛЪК 21 гр. Казанлък треньор средно специално детска учителка с руски език да
36 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Пламен Руменов Станев ШАХМАТЕН КЛУБ ЦСКА гр. София треньор средно специално треньор по шахмат да
37 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Радислав Йорданов Атанасов ШАХМАТЕН КЛУБ "НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ" гр. София треньор висше психолог,доктор по Теория и методология на спорта към НСА да
38 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Росен Любенов Русев ШАХМАТЕН КЛУБ "АБРИТУС" гр. Разград главен треньор висше учител по физическо възпитание и спорт да
39 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Росен Димитров Лазаров ШАХМАТЕН КЛУБ ЦСКА гр. София треньор висше треньор по шахмат да
40 БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ШАХМАТ 1928 шахмат Ружка Милчева Генова ШАХМАТЕН КЛУБ ЧЕСБОМБ - ПЛОВДИВ гр. Пловдив треньор висше Учител по физическо възпитание и спорт да